Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Popis:
Web je určen především zájemcům z řad odborné veřejnosti, využívajících informace z oblastí působnosti ÚNMZ. Lze zde nalézt informace vztahující se k technické normalizaci, metrologii a státnímu zkušebnictví, k uplatňování těchto oborů jak v národním měřítku, tak v rámci EU, i dalších mezinárodních vazeb a vztahů.

Technologie:
Redakční systém i-servis

Grafika:
Libor Samec

Další služby:
webhosting

Spuštěno:
Dlouhodobá spolupráce, poslední redesign v roce 2014.
Od roku 2020 zajišťuji pouze vývoj a správu specializovaných aplikací.

Adresa:
aplikace.unmz.cz

 


Zpět k realizacím ]

© 2022 i-servis.cz  |  tel: +420 776 661 580  |  info@i-servis.cz   |  mapa stránek